Cuối cùng, sau 28 năm, Lionel Messi cũng giành được danh hiệu cùng ĐTQG. Với cá nhân anh, điều quan trọng nhất mà Copa America mang lại là sự thừa nhận của những người đồng bào.     Rất ít khi người hâm mộ được chứng kiến một Messi cảm xúc […]