Kết quả này dường như đã đánh tan mối lo ngại cho rằng trẻ em có thể sinh ra kháng thể tự nhiên sau bệnh yếu và kém bền hơn người lớn, có thể vì ở bệnh Covid-19, trẻ em và thiếu niên là những đối tượng mắc bệnh rất nhẹ, nhất là nhóm trẻ nhỏ.

Theo giáo sư dịch tễ học Sarah Mesiah từ Trường Y tế công cộng UTHealth, dữ liệu giúp đánh giá phần nào tác động của virus SARS-CoV-2 với trẻ em, cũng như khả năng miễn dịch của trẻ sau khi trải qua cơn bệnh. Theo các tác giả, hạn chế của nghiên cứu là họ chỉ mới xác định được kháng thể tồn tại ít nhất 7 tháng chứ chưa biết được ngưỡng tối đa là bao nhiêu.