Từ ngày 31/7, tất cả nhà thờ thuộc Tổng giáo phận TP HCM ngưng các sinh hoạt mục vụ, thánh lễ chung cho đến khi có thông báo mới để phòng chống Covid-19.   KUcasino :  cado24.com Thông báo được Linh mục Kiều Công Tùng, Chưởng ấn Toà Tổng giám […]