Sau chưa đầy ba tháng, Kevin Mayer thông báo rút khỏi vị trí CEO TikTok khi doanh nghiệp này liên tiếp nhận sức ép từ chính quyền Mỹ.     Trong thư gửi nhân viên, Kevin Mayer cho biết rất buồn khi phải thông báo quyết định rời công ty. […]