Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị thời kỳ chuyển tiếp việc bỏ sổ hộ khẩu giấy đến năm 2025, nhưng Bộ Công an cho rằng nên thực hiện từ 2021.   Sáng 10/8, báo cáo một số vấn đề lớn cần xin ý kiến cho dự thảo […]